Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hal, van < Hall, van
Halman
Haller
Hal
Alarcon van Hal

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ebeling-1981: 1982, p 5].
• Aan de Halderbrink; ander deel van de familie noemde zich Van den Brink (Bennekom 1811) [H. van Diermen, 'Vaststelling geslachtsnaam 1811', in: De Kostersteen (1988), nr 25, p 8].
• [Hunnik van-1980, p 296, 299].
• Willemke Jansen van Hal, ged. Bennekom 1732; dochter van Jan Willemsen van Hal (van de Halderbrink), huw. Bennekom 1724; zoon van Willem Cornelisse [Jonge de-1984, p 29, nr 77].
• Johanna van Hal (Kaatsheuvel 1801-Bergen op Zoom 1860) [Bergs kwartierstatenboek-1998, p 55].
• [Leenders-2018, p 110].
• Halle, van; van Hal(l), Hal:  PlN Halle (VB, A), Hal (NB), Hall en Halle (G). 1377 Boudin van Halle, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Hal, van: PlN Hal (NB), Hall en Halle (G).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: