Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haarsma
Buma
< Haersma Buma, van < Haersma de With, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Jan Dirk Wassenaar, 'De Van Haersma Buma's en Súdwest-Fryslân', in: GEM 25 (2017), nr 4, p 9-15].

afkortingen en bibliografische notaties: