Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haren, van
< Haaren, van < Haeren, van
Haare, van
Haaren

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wilhelmus van Haaren (Megen 1831-Oss 1898); kleinzoon van Reinerus Linders van Haeren (Haren NB 1762-Oijen 1833); zoon van Antonius Linders (Haren NB 1734-1771); zoon van Gerardus Linders de oude, ged. Haren 1696, huw. Oijen 1726; zoon van Leonardus Joes Dircken (Haren 1663-1724), enz. Hieruit ook takken met de naamsvorm Van Haren, alsmede met de namen Keijzers en Keisers (zie aldaar) [M.G. van Haren, 'Van Haren-Keisers', in: GN 39 (1984), p 1-18, 61-75].
• [F.M. Gerards, 'Kanttekeningen bij de stelling dat het oud-adellijke geslacht Van Haren afkomstig is van kasteel Haeren', in: Het Land van Herle. Historisch tijdschrift voor oostelijk Zuid-Limburg 50 (2000), nr 3-4, p 111-120].
• Haeren, van; (van) Ha(a)ren, van Haeren(t)s:  1. Huisnaam Ten (H)aerne = In de Arend, in Brugge (GAILLIARD). 1397 Claise van Haerne = 1400 Clais van den Haerne = 1401 Clais van Haren, Bg. (SIOEN). — 2. PlN Haren (VB, NB) en in Bommershoven (L): 1236 Wilhelmus de Haren, Tg. (IOT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: