Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Emmerik, van < Emmerik
Emmerick, van
Emrik, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J.M. Winter, 'Middeleeuwse namen van Gelderse schildboortige geslachten', in: BMN (1961), nr 19, p 8].
• Karel van Emerick, bewoner van het huis 'Den vliegenden Hardt' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 10].
• Over de plaats (en burcht van) Emmerik:
- [Frankewitz-2001, p 191].
• Emmeri(c)k, van; van Emri(c)k, Emmeri(ck)x, -yckx, Em(m)rich:  PlN Emmerich, Ndl. Emmerik (NRW). 1540 Hendrik van Emmerich, Anholt NRW — Aw.; 1544 Severijn Emmericx, Neer NL-Aw. (AP).  [WFB2]
• Emmerik, van: PlN Emmerich, Ndl. Emmerik (NRW).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: