Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Eeten, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Eden, van; van Eeden, van Eeten: PlN Ede `hede, heide' (G) of Eede bij Aardenburg (Z) naar de waterloop de Ee. 1475 Michiel van Eede, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: