Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Eerd, van
< Eerdt, van < Heerdt, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ontleend aan hoeve Ten Eerde (Heertveld) te Veghel, tevens Van Eert en Van Eerdt [Rolf Vonk, 'Van de Tillaart, Van Rijbroek of Van Eenbergen? Familienamen als herinnering aan het Veghelse landschap', in: Van Vehchele tot Veghel 40 (2020), nr 137, p 6].
• Aerden, van der; van der Aarden, van der Eerde(n), Vereerde, van Aer(d)t, van Aart, van Art, van Ard, van Eer(d)t:  PlN Aard: veld, bouwland, open plaats, kade, aanlegplaats (MOERMAN 24; Nk. 1989, 100-135). 1392 Gillis lant van den Aerde, Bavikhove (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: