Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Dijk, van (y) < Dijkstra (y)
Dijk
Dijkman
Dijck, van (y)
Dijken, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heynen van Dijck, Heyn van den Dijc, Heyn van Dike, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Willekin vanden Dycke, glazenmaker, ovl. Brugge 1490 [Memorielijst beeldenmakers-zadelaars Brugge 1475-1494, p 307].
• Anthonis Dircxz van Dijck, geb. ca. 1490; zoon van Dirc Jacobsz van Dijck/Ackersdijck te Schipluiden [Boogaard van den-1982: 1988, p 476].
• Meester Pieter Willems zoon van Dijck, biechtvader, Den Haag 1510 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 86].
• Willem van Dijck, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 60].
• Van Dijk < Dirck Hermens van Dijck (van Driel, Opdendijck), geb. 1597, heemraad van Moerkercken, ovl. Mijnsheerenland 1646 ['Wapenregister', in: GEM 25 (2017), nr 1, p 27].
• [K.F. van Dijk, Van de Lier tot Gunter. 400 jaar Van Dijk in het Westland en Delfland, De Lier 1994].
• Gerrit Michielszn van Dijk, met een huis tussen de Spaarndammerdijk en de Trekvaart (1699) [Corien Glaudemans, 'Van schans tot rechthuis. De geschiedenis van het Huis ter Hart in Halfweg', in: Haerlem Jaarboek 1989 (1990), p 43].
• Hendrik Hartgerse van Dijk, ged. Harderwijk 1727, is de eerste Van Dijk in deze kwartierstaat; zoon van Harger Reijers en Hendrikje Hendriks [Uittien-Jacobs-1993: 1994, p 10].
• Wouter Hendrikuszn van Dijk (Giessen 1777-1862) [Gerrit Ambachtsheer, 'Kwartierstaat van Alida Elisabeth Ambachtsheer', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 33 (201), nr 2, p 27-30].
• Cornelis Sjerps van Dijk, geb. Andijk 1748; zoon van Sjerp Imkes. De naam kan hier in verband worden gebracht met de Oosterdijk of Noorderdijk [Joosten, J.W., 'Familie Sjerps, Van Dijk en Bakker', in: Westfriese Families 30 (1989), nr 3, p 72].
• Walterus van Dijk, huw. Sint-Michelsgestel 1789 [André Schoones, 'Kwartierblad van Mies Goossens van het Brabants Eethuis', in: Het Griensvenneke 39 (2014), nr 3, p 15-23].
• Naamsaanneming te Grouw in 1811: Gerrit Geerts van Dyk, geb. op de Gerdyk [Hoekema-1975, p 270].
• Aangenomen in 1811 te Houwerzijl door de dagloner Jan Jacobs van Dijk, met als motief waarschijnlijk de ligging van een arbeiderswoning op of tegen de oude Reitdiepsdijk aldaar [De Marne 4 (1972), p 37-38].
• Jacob Egbers van Dijk, landbouwer aan de Hasselterdijk, nam deze familienaam in 1811 te Hasselt Ov. aan [Oosterhof-2008, p 16].
• Johannes van Dijk (Herpen 1814-Grave 1894) ['Wapenregister', in: GEM 25 (2017), nr 4, p 29].
• Betreffende het woord en toponymisch bestanddeel dijk:
- [Rob Rentenaar, 'Dam en dijk in nederzettingsnamen', in: Datum en actum-1998, p 357-376].
• Dijk, (van (den)); van (den) Dyk, van Dijke, van Dyc, van (den) Dijck(e), Dijck, Dijks, van (den) Dyck(e), Dyck(e), van (den) Deyck, Deyck, van Deijk, van Deyk, van Dicke, Wanduicq, Tendyck:  Verspreide PlN Dijk, ten Dijke. 1374 Willem van den Dike, Ip. (BEELE); 1398 Katheline van den Dike, Ktr. (DEBR. 1970); 1417 N. van den Dyke opten Swerten Dyc, Lillo (ROEL. 1951,23).  [WFB2]
• Dijk, (van); (van) Dijke, van Dijken, (van) Dijck, op de Dijck, van Dijcke: Frequente PlN Dijk. 1309-10 Woite van den Dike = Weitin vanden Dike, Aardenburg (HAES. 139); 1324 dat Arnoud Dulle van den Dike quam vore ons.. dat hi hevet vercocht ... renten ervelike staende tallen daghen up de husinghe met dat erve die Jhan Maes houdende es ... up den Dijc, Hulst; 1381 Hughe vanden Dyke, Ossenisse (DEBR. 1999); 1610 Claes Willems van Dijcke, Brouwershaven (VZS 1998, 203).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: