Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Duinen, van
Duijne, van (y)
< Duijnen, van (y) < Duijnen Montijn, van (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Duin(en), van; van Duyn(en), van Duijnen, van Deun:  PlN Duin of De Duinen in Koksijde. 1292 Jan vanden Duen, Vn.; 1474 Joos van den Dunen, Bg. (DF III); 1387 Gherard de le Dune, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: