Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Duuren, van
< Duren, van < Deuren, van
Dieren, van
Turen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hermannus de Duren, schepen te Arnhem, oorkonde 1374 = Harman van Duyren, 1393 [Archief Burgerweeshuis Arnhem, p 93, regest 1, 2].
• Thonis van Duren, Leeuwarden/Vollenhove 1540 (lijst van militairen op het Blokhuis) [Fontes Leovardienses, p 184].
• Willem Claassen van Duren, huw. Nieuwleusen 1669, landbouwer [A. Kroes, 'Genealogie Van Duren', in: Ni'jluusn van vrogger19 (2001), nr 2, p 42-47].
• Johannes Pietersz van Duuren, doop Stavenisse 1701; zoon van Pieter Jansen van Deuren, geb. Deurendorp (= Dörentrup über Lemgo, Dld.?), huw Stavenisse 1699 [J.A. van Duren, 'Van Duren', in: GN 24 (1969), nr 4-5, p 119].
• Registers vannaamsaanneming 1811-1825, oude naam: Hendrik Willems > nieuwe naam: Hendrik van Duren [B. van Duren, 'Uit officiële registers', in: Nijluusn van vrogger 9 (1991), nr 4, p 80].
• Levi Marcus, geb. Brummen 1778, nam in 1811 te Zutphen de naam Van Duren aan, ovl. aldaar 1864 [Laansma-1978, p 25].
• Kinderen van Marcus Levie & Lena Abrahams namen in 1811 te Dieren en Zutphen de naam Van Duren aan ['Onze vraagbaak', in: Misjpoge 2 (1989), nr 3, p 95].
• Deurne, van; van Deur(en), van Duer(en), van Durne, van Duren, van Dru(e)nen, van Deurme, van Duerm, van Durm(e), -en, van Do(o)ren, van Doorn:  1. PlN Deurne (NB, A). 1297 Wauter van Dorne; 1569 Peeter van Duren; 1579 Catlijn van Duerne = 1595 Katharijna van Doern, Diest (CLAES 1983,134); 1424 Pietre van Duerne = Pieter van Drunen = P. van Durne, Ktr. (DEBR. 1958); 1401 Jan van Duermen, Bg. (SIOEN). — 2. PlN Düren (NRW). 1196 Robertus de Durne, Boppard (ONB).  [WFB2]
• Duren, (van); van Duuren, (van) Düren, van Dü(u)ren:  1. PlN Duren, D. Düren (NRW). 1614 Hans van Duren, Duren-Aw. (AP). — 2. Zie ook van Deurne.  [WFB2]
• Duren, van; van Duure(n): PlN Duren, D. Düren (NRW). 1614 Hans van Duren, Duren- Antwerpen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: