Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Drongelen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan van Dronghelen (en zijn momber Arnd van Dronghelen), ivm. tienden te Babiloniënbroek [Leenmannen Utrecht 1379, p 53].
• Drongelen, van:  PlN Drongelen (NB). 1278 Harpronus de Drungelen; 1374 Hessel van Drongelen, St.-Tr. (GHYSEN).  [WFB2]
• Drongelen, van: PlN Drongelen (NB).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: