Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Doornheim
< Doornum, van < Doorm, van
Doorne, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De familienaam komt sinds de 18e eeuw voor in Hattem. Ook zijn Van Doornum's rond dezelfde periode in Amsterdam gevonden. In de 19e eeuw komt de naam voor in Hoorn en Gouda. Een vermoeden bestaat dat de naam afkomstig is uit Oost-Friesland (Dld.). Hier ligt ook een plaatsje Dornum [Informant: Harry van Doornum te Ursem, 29-2-2000].

afkortingen en bibliografische notaties: