Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Doorn, van
< Dooren, van < Doren, van
Dooren
Duuren, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Claes-1983, p 134].
• [H.A. Muntjewerff, De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1979, Tilburg 1993].
• Deurne, van; van Deur(en), van Duer(en), van Durne, van Duren, van Dru(e)nen, van Deurme, van Duerm, van Durm(e), -en, van Do(o)ren, van Doorn:  1. PlN Deurne (NB, A). 1297 Wauter van Dorne; 1569 Peeter van Duren; 1579 Catlijn van Duerne = 1595 Katharijna van Doern, Diest (CLAES 1983,134); 1424 Pietre van Duerne = Pieter van Drunen = P. van Durne, Ktr. (DEBR. 1958); 1401 Jan van Duermen, Bg. (SIOEN). — 2. PlN Düren (NRW). 1196 Robertus de Durne, Boppard (ONB).  [WFB2]
• Doorn(e), van (den); van (den/r) Dooren, Vanendore, Verdoren, van den Doorent, van Dooren, van (den) Doren, Doorn, van Dor(n):  1. Verspreide PlN (ten) Doorn: doornstruik, braamstruik, Hagedoorn. 1326 Jan van den Dorne, Ip. (BEELE); 1397 Diederic van den Doerne, Ktr. (DEBR. 1970). Zie ook Van der Doorent. — 2. Zie ook Van Deurne.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: