Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Dijk, van (y)
< Dijken, van < Dijken
Dijke, van
Dieken, van
Brouwer van Dijken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ebeling-1984, p 118].
• Dijk, (van); (van) Dijke, van Dijken, (van) Dijck, op de Dijck, van Dijcke: Frequente PlN Dijk. 1309-10 Woite van den Dike = Weitin vanden Dike, Aardenburg (HAES. 139); 1324 dat Arnoud Dulle van den Dike quam vore ons.. dat hi hevet vercocht ... renten ervelike staende tallen daghen up de husinghe met dat erve die Jhan Maes houdende es ... up den Dijc, Hulst; 1381 Hughe vanden Dyke, Ossenisse (DEBR. 1999); 1610 Claes Willems van Dijcke, Brouwershaven (VZS 1998, 203).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: