Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Diermen, van < Dierme, van
Bravo van Diermen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De gegevens gaan terug tot omstreeks 1320, in welk jaar Gerrit van Dyrmen in het belastingkohier van het klooster te Werden werd vermeld [A. van Diermen m.m.v. Arnoud van Diermen, Zeven eeuwen Van Diermen, Wageningen 1999; vgl. Gelders Erfgoed (2000), nr 3, p 27].
• [Bunschoter families 1983, p 68].
• [P.M. op den Brouw, 'Van Diermen te Nijkerk en Putten', in: VG 8 (1983), p 186].
• Gerrit Gerritsen van Diermen (Nijkerk 1767-Hoevelaken 1831); zoon van Gerrit Jansen (van Diermen) te Nijkerk, huw. Voorthuizen 1757. De 11 kinderen van Gerrits kleindochter Gerritje van Diermen (te Lunteren, Ede) kregen haar naam, aangezien de vader met een andere vrouw was gehuwd (menage à trois) [Oskam-1994, p 46, nr 52].
• [Heeroma-1970, p 22].

afkortingen en bibliografische notaties: