Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dissel, van
< Dessel, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis van Dessel, soldaat, lidmaat Arnemuiden 1588 [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 10].
• Dessel, (van):  PlN Dessel (A). 1270 Boidin van Desle, Gent (CG); 1340 Giselbertus de Desschele, Tnh. (VERB. 90).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: