Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dalen, van < Daalen, van
Dale, van
Dalen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bruno de Dalen (Doetinchem 1229) [OGZ IVa].
• Pouwels van Dalen, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 70].
• Jan van Dalen (Assen 1782-1832); zoon van Hendrik Gerrits (van Dalen) (Zuidlaren 1753-Assen 1828); zoon van (Gerrit Gerrits &) Aaltje Freriks van Dalen, ged. Zuidlaren 1714; dochter van Frerik Marissen, lidm. Zuidlaren 1699 & Hillechien Jans, lidm. Zuidlaren 1698 [H.M. Luning, 'De provinciale voetboden', in: DGJ 3 (1996), p 44].
• Egbert van Dalen, ged. Vries 1789, koopman [Atze Glas, 'Kwartierstaat van Ingrid Marianne de Vries', in: De Sneuper 23 (2009), nr 93/3, p 146].
• [Hein Jongbloed, 'Cunegunde van Dale-Diepenheim (1303/04-24 augustus 1335)', in: Overijsselse Historische Bijdragen 130 (2015), p 9-59].
• Dale, van; van Dal(en), van Daalen, van Dael(e): Frequente PlN Dal, ten Dale. Vgl. Uijttendaele. Van Dalen kan een hypercorrecte spelling zijn voor van Dale, maar zal in de eerste plaats teruggaan op de PlN Dalen (D). 1668 Jan van Dalen, Driewegen (VS 1972, 577).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html