Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brummelen, van < Brummel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ekwall-1960].
• Dirck Jans (van Brummelen), steenbacker te Ravenswaaij 1650, begraven aldaar omstreeks 1651; vader van Dirck Dirckse van Brummelen (Ravenswaaij ca. 1620-1664), steenbacker, koopt in 1651 voor zijn vader een graf in de kerk van Ravenswaaij [G. Richter, 'Van Brummelen', in: GN 34 (1979), p 73].
• Onverwacht licht over de herkomst van de familienaam Van Brummelen verschaft de heer d'Yvoy als hij zich anno 1786 in de kerk van Ravenswaaij bevindt; hij treft bij een wapen onder een raam het volgende onderschrift aan: Dirck Jansen Engelsman, steenbakker van Brumley, Ao 1644. Het verband met bovengenoemde lijkt evident [W.J.A. van 't Einde, 'Van Brummelen', in: GN 34 (1979), p 303; handschrift d'Yvoy berustend bij het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te Den Haag].
• Dirck van Bromale, Brumley, 'the Englishman' = Richard (Dick) Bramhall; zoon van John Bramhall the Alderman. "Bramale, Bromale, Bromley, Brumley (all proven and used variants of Bramhall) soon developed into Van Brummelen, whose coat of arms was set into the window of the church he helped to rebuild, in Ravenswaay" [Informant: Anthony Bosschaert, 7-2-2007; zie bijlage].
• J. van Brummelen, boekbinder, Grootemarkt D 24, Breda, 1876 [Adresboek Breda 1876, p 48].
• [Enny de Bruijn, 'Het huis De Nooteboom en zijn bewoners', in: Historische Vereniging Den Ouden Dijk Herwijnen 21 (2016), nr 61, p 18-23].
• Brummelen, van:  PlN Brommelen (NL).  [WFB2]
• Brummelen, van: PlN Brommelen (NL).   [WFZ]

bijlage:
Anthony Bosschaert: Descendants of Hamon Aux Dents.

afkortingen en bibliografische notaties: