Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Breugel, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Breugel, van; Brugel:  PlN Breugel (NB): bosachtig, moerassig terrein. Ook Grote-Brogel, Kleine-Brogel (L). 1340 Hillegondt van Broeghele, Diest (F.C.); 1368 Johan de Broghele, At. (CHA 62); 1389 Bertelmews van Broeghele = B. van den Broeghele, Diest (VdP); 1584 Henrick van Brueghel, Aw. (AB). — Lit. J.DE VRIES, MVN 1958, 65-67.  [WFB2]
• Breugel, van: PlN Breugel (NB). 1584 Henrick van Brueghel, Antwerpen (WF). ­ Lit.: J. DE VRIES, MVN 1958, 65-67.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: