Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoven, van de / den / der
Bok
< Bokhoven, van < Bokhoven
Bockhooven, van
Bochove, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arnolda Oem van Bochoven van Zevender; dochter van Claes Oem van Zevender (van Bochoven), vermeld in 1383, heer van Renswoude [Slootweg-1997, p 157].
• < van Buchoven, bezat land en hofstede te Bokhoven [Wimersma Greidanus van-1978: 1983, p 249].
• Adriaan Godertsz van Bokhoven, 1604 te Hedikhuizen [G.M. van Aalst & J.C. Kort, 'De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688', in: Met Gansen Trou 40 (1990), p 97].
• Godert Jansz van Bokhoven, schout te Herpt, geb. ca. 1603 aldaar; zoon van Jan Heijmans van Bockhoven, schout te Hedikhuizen; zoon van Heijman Godertz van Bokhoven, burgemeester van Herpt, ovl. 1597; zoon van Godert Jansz van Bokhoven [M.D. Kilsdonk, 'Kwartierstaat Antonie Kilsdonk', in: Met Gansen Trou 52 (2002), nr 4, p 52].
• Vgl. OLS: plaatsnaam Bokhoven (Engelen).
• Bokhoven, van; van Bockhoven, van Bochove, Bucquove, Verboe(c)khoven:  PlN Boekho(e)f in Tielt (WV), Bokhoven (NB), Boekhof in Komen (H) : 1357 tBouchof. 1320 Kerstine de Bouchove, Komen (DF II); 1399 Ghiselin van Bochove, Ktr. (DEBR. 2000’).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: