Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baak
< Baak, van < Baakman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baak - 1. huis en buurt, gem. Steenderen; 2. huis, Zwijndrecht; huis, gem. Heerlen [Pott-1913, p 18].
• [Jan M. van Baak, De afstammelingen van Hermen Janssen van Baeck uit Wageningen, z.p. z.j.].
• Baak, van: PlN Baak in Steenderen (G). 1190 Bertoldus de Baco, G (LNT).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: