Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Alkemade
< Alkemade, van < Rijn van Alkemade, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Florijs van Alcmade, ridder en poorter van Leiden [P.J.E.M. van Dam, 'Spuien en heien. Innovatie en de rol van de stedelijke elite bij sluisbouw te Spaarndam in de 15e eeuw', in: Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaarndam en Halfweg, Leiden 1994, p 43; met verwijzing naar A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, 1407/'08-rondom 1500, Wormerveer 1990, p 22-31].
• Engel Jacobs zoon van Alkemade, Den Haag 1467, uit nalatenschap van Dirc van Alkemade, eertijds confessor te Leiden in het Sint Michielshuis, Den Haag 1458 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee); Dirick van Alckemade, Den Haag 1571 (archief van het klooster van Sint Elizabeth in Den Haag) [Sernee-1920, p 46, 67].
• Huich Jansz van Alcmade, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 53].

afkortingen en bibliografische notaties: