Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Marle, van
Maarleveld, van
< Maarle, van < Marel, van der
Marrelo, van
Maale, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Maar vooral als tweede lid van een samenstelling is -lo bekend. (...) Morlode, weleer een kreek op Zuid-Beveland: in tota terra de Morlodenesse, inter Morlode et Wranghe et Crabbendiche et Hinthecline (OHZ vdBergh I, 194: a. 1203); later Maarlo. De naam Maarlo werd ook gebruikt voor een breed water aan de N.O. zijde van het tegenwoordige Tolen, ter plaatse van het nu dichtgeslibde Slaak, dat ook wel Slaak van Meerlo (Slaek van Maerloo) werd genoemd. Ook elders komt Maarlo, naast Meerlo (Merlo: Rek. Grafelijkheid Holland VII 420), voor, nl. als benaming van land aan de Hollandse IJsel (...). Het is taalkundig bezwaarlijk in deze streken Mor-, Maar-, Me(e)r- voor identiek te houden, maar even lastig is het (...) ze te scheiden (...) Soms is -lo verzwakt tot -le, maar als geen oude vormen met -lo zijn overgeleverd, zou men -le ook uit -lee kunnen verklaren (vgl. Van der Lee)" [Schönfeld-1955, p 156].
• Vgl. NNN: Maarlo.

afkortingen en bibliografische notaties: