Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Thissen
< Tissen < Tis
Tissingh
Dissen

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen