Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huis
< Thuis < Thuijs (y)
Thus (ü)
Duis
Zeldenthuis
Bugaj Thuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [F.X.M. van Blaricum, 'Kwartierstaat Van Blaricum-Reijers', in: GN 33 (1978), p 349].
• Claes Thuys, bewoner van 'thuys Ravesteyn' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 31].
• [Lengel-2016, bijlage].

afkortingen en bibliografische notaties: