Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Thomassen
< Thomas < Thoma
Tomas
Thomaes
Thomasa
Simon Thomas

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ghert Thomaes, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Gheert Thomas, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Thonis Thomas, Weert 1550 [Poorters Weert, p 39].
• In Frankrijk is Thomas nummer 3 op de lijst van de meest voorkomende familienamen [Gonzalez-1990; vgl. RIOn 4 (1998), nr 1, p 282].
• Thomas, Thomaes(e), Thoma, Thomä, Thomma, Toma(s), Toemaes, Thoumas, Touma, de Thomaz, Thumas, Tuma, Tamas, Thomas(s)en, Tomassen, Thomahsen, Thommes, -ès, Thom(m)is, Tommis, Thommessen, Thommehsen, Thommisse(n), T(h)ommissen:  Patr. De apostelnaam Thomas komt al in de 12e e. voor (GN). De vorm Thomaes, met gerekte a, wijst op Fr. klemtoon. 1228 Thomas quondam famulus castellane de Curtraco, Ktr. (DEBR. 1980); 1230 Thomas decanus = 1231 Thumas, le doien de saint Brisse, Dk. (SMT I); 1374 der Thomaes van Lo = 1375 der Thumas van Loo, Ip. (BEELE); 1373 Thomaes Thomaes sone, Breda (HB 123).  [WFB2]
• Thomas, Thomaes, Thomassen: Patr. De apostelnaam Thomas. 1373 Thomaes Thomaes sone, Breda (HB) 123); 1420 Jan Thomaes filius Thomaes vander Capelle in Zuud-Bevelant (PARM.).   [WFZ]
• Zie DOMLIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie MAES in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie MASIN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie THOMAS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: