Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Thijssen (y)
< Thissen < Tissen
Thiessen
Mathissen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Theodorus Thissen (Tegelen 1795-Beesel 1855); zoon van Gerardus Maessen (Thissen) (Bree 1765-Belfeld 1824) [Hans Thissen, 'De bewoners, eigenaars en panden van de Kleine Hoeve te Belfeld', in: Maas- en Swalmdal 36 (2017), p 22-41].
• Tijs, Tys(t), Tijs(t), Tis(se), This(e), Tize, Thies(s), Thies(s)e, Thisse, Tiest, Theys(e), Theiss(e), Theis, Theijs, Teys, Teise, Teiss, T(h)uys, Thuijs, Tijssen(s), Tyssen(s), Thijs(en)(s), Thys(en(s), Thijssen(s), Thyssen(s), Tysen, Thyshen, Tissen(s), Thissen(s), Thisens, Thies(en), T(h)iessen, Theis(s)en, Thei(s)zen, Theihsen, Teysen, Teyssen(s), Teijs(s)en, Theyssens, Theijssens, Taice, Taisse, Thaise, Thays(e), Tayzen:  Patr. Korte vormen en afl. (Thijssen: Tijs' zoon) van de VN Mathijs, Matthias. 1360 Mathijs van der Beke = 1378 Mathias de Beka, Ktr. (DEBR. 1970); 1386 Tise vanden Borne = 1340 Matys van den Borne, Tn. (C.BAERT); 14e e. Mathieu dit Thies d'Anthine; Mathieu dit This de Brialmont, Luik (BODY); 1446 Thijs Bonarts = 1448 Mathys Bonarts, Tg. (TYTGAT); 1449 Janne Tuys = Jan Thuys, Mb. (A.BAERT); 1463 Thijs van Beemde = 1507 Mathijs van Beemde, Aarts. (MAR.); 1570 Mathieu dit Thies d'Anthine, Luik (J.G.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: