Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Thijssen (y)
< Thissen < Tissen
Thiessen
Mathissen

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen