Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brugge, ter
Bruggen, van
< Bruggen, ter < Terbruggen
Bruggencate, ten
Bruggen Hugenholtz, ter
Bruggen van Beek, ter

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan ter Bruggen van Deventer, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Brugg(h)e(n), van der/n; van der Brigg(h)e, van der Breggen, Verbrugg(h)e(n), Verbreugghe, Verbreugh, Vo(o)rbruggen, Vertbrugghe, Verlrugghe (sic), Verbrigg(h)e, Ter Bruggen:  Heel verspreide PlN ter Brugg(h)e. Brigge met tot i ontronde u is de Wvl.-Ingweoonse vorm; vgl. E. bridge. ±1240 Boidini de Ponte, Deinze (SCHMID); 1326 Thierin van der Brigghe, Ip. (BEELE); 1352 Meggriete van der Brugghe, Ktr. (DEBR. 1970); 1372 ter Brugghen dat Heinryck van der Brugghen te houden plach, St.-Ulriks-Kapelle (TROCH).  [WFB2]
• Ter Bruggen:  PlN Ter Bruge(n). Zie Van der Brugghen. 1757 Lud. Terbruggen, Bs. (MUL VIII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: