Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruggeman (ü)
< Brugge, ter < Bruggen, ter
Brugge, ten
Koebrugge
Thörbrugge

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lambert ter Brugghen, ivm. goederen in het kerspel Dalfsen [Leenmannen Utrecht 1379, p 86].
• Hillebrant ter Brugge, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].

afkortingen en bibliografische notaties: