Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruggeman (ü)
< Brugge, ter < Bruggen, ter
Brugge, ten
Koebrugge
Thörbrugge

kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

ter