Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Traas
< Avest, ter < Averst, ter
Aveskamp
Aast, van de
Aefst, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Het ten grondslag liggende Oves is nog niet bevredigend verklaard" [Schönfeld-1954, p 120; J. Prakken, 'Opmerkingen over Twentse geslachtsnamen met toponymische elementen', in: DMB 7 (1955), p 62].
• [Hekket-1983].
• Steven op ten Aesch Janss, vader van Johan Stevens, Zutphen 1607 en in de waarboeken omstreeks die tijd [Galema-2000, deel 1, p 126].
• Willem ter Avest (= Vinken Willem), geb. Notter 1843 [Jan Lohuis, 'Het plaatsje de Vinke in het Koeveen', in: Reggesproake 26 (2018), nr 1, p 20-30].
• Over de slot -t (mogelijk): "In oorsprong is het een collectief-suffix, waarmee vooral plantennamen tot plaatsnamen werden gemaakt, b.v. bies-t 'veelheid van biezen' en vandaar 'biesbos, met biezen begroeid terrein'. Naderhand verloor het suffix zijn collectief-betekenis en werd het ook aan allerlei topografische bestanddelen gehecht die zich niet lenen tot enige collectiefgedachte. In toponiemen als laakt (< laak 'waterplas') en wijert (< wijer 'vijver') is het semantisch verbleekt tot een pure markeerder van plaatsgebondenheid" [Devos-2001, p 24].

afkortingen en bibliografische notaties: