Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Traas
< Avest, ter < Averst, ter
Aveskamp
Aast, van de
Aefst, van

verklaring:
Voor de verklaring van deze naam en varianten citeren we B.J. Hekket (1983): "Erven bij De Lutte, in 1298-1304 ter Oves, 1475 Avest, nu Aust; Oele, Hengelo (O.), in 1475 ter Ovest, 1495 Avest, maar in 1588 bewoond door Herman Travest; Notter, Wierden, in 1495 die Avest; bij Beltrum, Groenlo, de buurtschap Avest, in 1298 Oves, in 1428 Aves; Ankeren, Ommen, Avest, in 1400 al vermeld als ter Aves, maar ook 'in der Aes'. Van deze laatste vorm zijn de familienamen Van der Aast, Oude Aast en Aasman afgeleid.
Bij Ampsen, Laren, wordt in 1473 een erve ter Aeffst of ter Aetse vermeld; bij Vorden in 1498 ter Aeffze. Bij Bathmen vernemen we in 1605 van 'die beiden Erven ter Aefst', later 'die grote Travest en die kleyne Travest'; in 1584 lezen we 'grote en kleine Traest'. Het voorzetsel 'ter' is samengesmolten met het hoofdwoord; de familienamen Traast, Kleinen Traast en Grotentraast zijn aan die erven ontleend.
Uit deze vermeldingen blijkt dat de oudste vorm 'oves' is; 'aves' is een variant, waaruit door toevoeging van 't' in de uitspraak Avest ontstaan is. Oves is variant van het middelnederlandse 'ovese', met korte vormen 'ose, oose'. In het Oudengels komt dit woord ook voor, maar er was een variant 'efese', en hieruit heeft het Engelse woord 'eaves' zich ontwikkeld, waarmee een 'buiten de muur uitstekende punt van een rieten dak' aangeduid wordt. Maar de oudste betekenis is 'rand', bv. een bosrand, en dit is een zeer aanvaardbare verklaring van de naam 'avest' voor erven die aan een bosrand gelegen waren; hoewel de betekenis 'overdekte schuilplaats' ook aannemelijk is.
Bij Ochtrup werd in 1498 de naam ten Oveskotte vermeld, in 1593 Ostkotte, in 1695 Oestkotte.
In het Westfaalse dialect komt 'oo' voor als 'au'; deze ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan even over de grens, en dit verklaart hoe de erfnaam Aust bij De Lutte ontstaan is: naast Avest zal een variant Ovest bestaan hebben, die via Oost tot Aust evolueerde. Deze verklaring gaat ook op voor de erfnaam Auskamp bij Denekamp, in 1381/3 Overscamp; in 1428 wordt Roleff ten Oveskampe in ootmarsum vermeld, in 1613 Lambert Avestkamp; de huidige familienaam is Aveskamp."


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

ter