Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Terhaerdt
< Aardt, ter < Aart, ter

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Over deze plaatsnaam:
- J. Wieringa, 'Opmerkingen over het verband tussen de bodemgesteldheid en oudheidkundige verschijnselen naar aanleiding van de nebokartering in Drente', in: Boor en Spade 9 (1958), p 111.
- J. Wieringa, 'Veldnamen', in: Gemeente Vries het land van de Zweedse Kornoelje, 1959, p 151.

afkortingen en bibliografische notaties: