Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sweers
< Sweerts < Zweerts
Swierts
Swaerts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Weerd(t), de; de Weert, Weer(d)ts, We(e)rtz, Werts, de Weird(t), de Weirt, de Werd(t), Werdt, de Wert(e), de Waard, de Waart, de Waert, (de) Waerts, Dewaers, de Wierdt, Swe(e)rts, Zwe(e)rts, Swaerts, Wirt(h), Virth, Wirtgen, Wirts, Wir(t)z, Wierts, Wiertz:  Mnl. we(e)rt: heer des huizes, gastheer, waard, herbergier. D. Wirt(h). 1279 Gherwin die Werd, Bg. (CG); 1280 Michael Wart = M. Wert; 1326 Jan de Wert, Ip. (BEELE); -1300 Cristine Werds, Ktr. (DEBR. 1980); 1398 Griele Swerts, Dentergem; 1395 jeghen Gillis den Weert, Gottem (DEBR. 1970); 1476 Art der Weert = des Swerts cnape, Ordingen (MNT 324).  [WFB2]
• Zwart, (de); de Zwarte, de Swa(e)rte, (de) Swart, de Swaert, de Zwert, de Swer(d)t, (de) Sweert, de Zweert, Swarten, Swerten, (de) Swerts, Sweerts, Zwe(e)rts, Zwart(s), Swa(e)rts:  BN naar het zwarte haar of de donkere huidskleur. 1142 Herinus Niger; 1319 Balduinus Swartha, Duinkerke (LEYS 1952); 1290 Cristiaen de Svarte, Bg. (CG); 1382 Gillis de Zwarte; te joncvrauwen Marien Zwarts live, Tielt (DEBR. 1970); 1533 Wouter Swerten = 1534 Wouter Swerts, Aarts. (MAR.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: