Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sormani

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Giovanni Andrea Sormani, Rezzago, eerste helft van de 17e eeuw, was de voorouder van drie broers: Giovanni Carlo (1748-1799), Andrea Satiro (1751-1807) en Carlo Antonio (1754-1810), die zich in Groningen vestigden, waarschijnlijk als schoorsteenveger [A.J. Sormani & A.P.V.M. Sormani, Genealogie van de familie Sormani, z.p. 1993; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 2, p 41].
• Christiaan Sormani (Maastricht 1894-Arnhem 1973), bankdirecteur, richtte in 1969 de Stichting Sormani Fonds op; zoon van Petrus Victor Sormani (1859-1940), hoogleraar geschiedenis van de Griekse en Romeinse wijsbegeerte aan de Nijmeegse universiteit ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 51 (2004), p 119].

afkortingen en bibliografische notaties: