Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Smallegoor < Smal
Goor

kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

geen affix