Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Slijkerman < Slijker
Schlijckelmann (y)

varianten en/of samenstellingen:
Schlieckelman, Schlijckelmann (y), Slijkman.