Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Slijkerman < Slijker
Schlijckelmann (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [F.P.M. Slijkerman & K.J. Slijkerman, Genealogie en geschiedenis van het Westfriese geslacht Slijkerman. De nakomelingen van Jan Gersen Slijckeman (1726?-1802) uit Mettingen, Alkmaar 1985. Met een inleiding over het graafschap Lingen, gevolgd door een overzicht van de familiegroepen Slijkelman, Schlickelmann in Opper-Lingen 1600-1850].
• [K.J. Slijkerman, De kwartierstaat van Kees Jan Slijkerman, Rotterdam 1978].
• [K.J. Slijkerman, De voorouders van Kees Jan Slijkerman, een overzicht van tien jaren kwartierstaatonderzoek , Rotterdam 1981].
• [Kwartierstatenboek III, Delft 1982].
• [dNL 99 (1982), p 256].
• < Slijcke(l)man, dts. Schlickelmann [Westfr. Fam. 26 (1985), nr 3, p 65].
• Het Slickerman, boerenerve te Zieuwent 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 218].
• (Jan Slickerman te Veluwe; vader van Reinder ter Veluwe; vader van) Hendrik ter Veluwe (1741-1827), gehuwd met Jenne ter Horst (1748-1817); Hendrik nam in 1812 de fn. Ter Horst aan; nakomelingen voornamelijk in Ambt Delden en Goor [A. ter Horst, Nakomelingen van... Ter Horst, Goor 1992; vgl. Meded. CBG 48 (1994), nr 1, p 9]. - Ook Veluwe is een boerenerve te Zieuwent [LBr].
• Reinder Slikkerman & Triene te Isereve, huw. Zieuwent 1734, won. op Groot Yzereef; ouders van Berend IJzereef; van hem stammen alle huidige IJzereven af [H.B. Schröer, ''t Velver', in: Het Hoenderboom. Oudheidkundige Vereniging Zuwent (1996), nr 31, p 4].
• Slijkerman, Slykerman:  Afl. van Slijker, zie Schleicher. Vgl. D. Schlickmann.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: