Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Slijkerman < Slijker
Schlijckelmann (y)

kenmerken:
adresnaam
vormverandering adaptatie

specifieke componenten:

man geen affix