Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sellink
Sieling
< Selling < Selling, van
Seeling
Zelling

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De veldnamen Sellig en Selling in de omgeving van Rees en Mörs in het Rijnland [D.P. Blok, 'Driel en Sellik', in: Naamkunde 12 (1980), nr 1-2, p 40; Dittmaier-1963, p 289].
• Vergelijk het toponiem De Sellinge te Borsele, in 1318-19 Zellinc, 1343 Zellincpolre; < zellinge '(gegraven) inham of haventje in buitengrond' [Rob Rentenaar, 'De plaatsnamen op -inge(n) in Zuidwest-Nederland', in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1992), p 13].
• Selling, Sellink:  Achterhoekse FN. Fri. Sellinga. Patr. Afl. van Germ. VN Sello, Fri. VN Selle.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: