Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Scheepmaker < Schepemaker
Scheepbouwer
Scheepstra

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Item Clayse den scepmakere van Envliete - uitgaven Dordrecht 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 42].
• O.a. Lou die Sceepmaker, Haarlem 1417 [A.F.J. Niemeijer, 'Zeven eeuwen scheepsbouw langs het Spaarne', in: Erfgoed van Industrie en Techniek 1 (1992), nr 1, p 26].
• Claes Janz schepmaker, Leiden 1574; Dirck scheepmaecker, idem; Dierick Janssen scheepmaker, idem [Volkstelling-1574, p 41, 69, 104].
• Henryck Schipmaker, Zutphen 1581 = Henrick Schipmaker, Zutphen 1596 = Henrick Schipmaecker, 1601; vader van Johan Schipmaker [Galema-2000, deel 1, p 118].
• "Het geslacht heeft zijn naam eer aangedaan en was tot het begin van de 19e eeuw merendeels betrokken bij de scheepsbouw en de scheepvaart." [A.C. Scheepmaker & C.J.J. Wijnen, Scheepmaker Amsterdam, Voorhout/Huizen 1994; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 4, p 91].
• Leendert Cornelisz Scheepmaker, geb. Hillegersberg, huw. Zevenhuizen 1639 [Slootweg-1997, p 87].

afkortingen en bibliografische notaties: