Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zaturdag
< Saterdag

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berber Sijbrants Saterdach, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].
• Op 1 februari 1812 nam Hotze Jantjens, zoon van Jantjen Hotzes en Aukjen Gabes, te Kollum de familienaam Saterdag aan; de ambtenaar schreef Zaturdag, maar Hotze ondertekende met de naamvorm Saterdag. De datum van naamsaanneming was een zaterdag! [Informant: Mattie Bruining-Hoeksma, 21-11-2014 --- zie website en bijlage].
• Saterdag:  BN naar de weekdag, zaterdag.  [WFB2]

bijlage:
Mattie Bruining-Hoeksma: Hoe een bijzondere naam verdwijnt.

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.mattiebruining.nl/