Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sanders
Sande, van de / der
< Sander < Alexander
Zander
Sanderman
Sanderus
2007
Sander 489 [kaart] [%kaart]
 
1947
Sander 330 [provinciekaart]