Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Samson
< Samsom

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nicolaas Samsom (1784-1850), in 1825 burgemeester van Koudekerk en Hoogmade [H. van der Wereld, Nicolaas Samsom (1844-1917). Gemeentesecretaris, drukker en uitgever', in: De Viersprong. Orgaan van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn 18 (2001), nr 66, p 21].
• Samson, Samsson, Sampson, Samsom, Samsoen, Sanson(e), Sansoen, Sansom:  Patr. Bijbelse VN Samson/Simson. 1277 Pieterkin Sanson; 1304 Salemon Sanson; 1374 Sansoen de Bets, Ip. (BEELE); 1398 Sanson van den Berghe, Beveren-Leie; 1429 Sampsoen van Mouden, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: