Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roest
Limburg, van
< Roest van Limburg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Roest van Limburg is Roest de stamnaam. Zie ook: Nederland's Patriciaat 14.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: