Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ristjouw < Riezouw
Righolt
Restiau

verklaring:
Vermoedelijk een adaptatie van een Franse naam: bijvoorbeeld Richoux, Rigout, Richaud e.d. - patroniemen bij Romaanse vormen van de Germaanse persoonsnamen Richold of Rickolf (rîk 'rijk' + wald 'heersen' of wolf). Ook een naam als Restiau of Resteau kan aan de basis hebben gestaan, een naam waarin het Franse woord râteau = 'hark' (Oudfrans rastel, restel) wordt vermoed en die derhalve als een beroepsbijnaam wordt beschouwd voor een tuinman of een hovenier (de man met de hark).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Ristjouw', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem
adaptatie Franse naam

specifieke componenten:

geen affix