Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken
< Rikken < Riksen
Ricken
Rikkers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• ['Wapenregister', in: Jb. CBG 62 (2008), p 204].
• Ryk(s), Rijk(s), Rij(c)kx, Rijcks, Ry(c)kx, Rijx, Rycx, Rix, Rick, Ricq, Rijke(n), Rijcken, Ry(c)ken, Rykken, Rikken, Riek(e), Rieks, Rieck:  Patr. Eenstammige Germ. rîk-naam: Rico (MORLET I). Ook korte vorm van rîk-naam. 1271 Henricus filius Pauli dicti Rike, Waas (VS 1975, 281); 1300 Gherard Rijx, Varsenare (RYCKEBOER); 1397 Rike van Berst = 1398 Riquewin van der Berst, Ing. (DEBR. 1970); 1419 Rijcke van Lede = 1421 Ryquaert van Lede, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: