Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken
< Rijkens < Rijkes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Een groep Zwitserse Doopsgezinden in Deventer 1711: Rychen > Rijkens; o.a. Marten Rychen, 34 j. [Verstraete-1985, p 11].
• Daniël Rijkens, geb. Engelbert ca. 1746, huw. Sappemeer 1789; zoon van David Richen, geb. Frutingen 1708; zoon van Daniël Richen, geb. Frutingen 1677 [Jannes Darwinkel, 'Asielzoekers van 300 jaar geleden', in: Vriezer Kerspel Cronieck 8 (2009), nr 31, p 19-24].
• Gerrit Rijkens-Danekes (Groningen 1761-1840), zoon van de uit Duitsland afkomstige Johann Andreas Danecke (1719-na 1788), werd inclusief familienaam vernoemd naar een oom van moederszijde [F.J. Rijkens, De levensbeschrijvingen van drie generaties Rijkens in het onderwijs met hun voorouders en hun nakomelingen (1776-1901), Groningen 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 3, p 77].
• Else Rijkens (Rotterdam 1898 - Aix-les-Bains 1953), mezzosopraan ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 116].
• [Med. CBG 39 (1985), nr 3, p 6].

afkortingen en bibliografische notaties: