Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijshouwer
Ristjouw
< Riezouw < Risseeuw
Rijsouw
Riesouw

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Rasseau, Ruddervoorde 1706; Adriaen Rassouw, Snellegem 1710 [WFB].

afkortingen en bibliografische notaties: