Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rammeloo < Ramele, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De hof te Ramelo in het kerspel van Raalte [Leenmannen Utrecht 1379, p 68].
• [Hamns Rammeloo, 'De heren van Ramele', in: Vereniging tot behoud van de historie van Philippine 29 (2017), p 64-66].
• Ramelot, Ram(m)eloo, Ramlot:  1. Dim. van Ofr. ramel, Fr. rameau: tak. Vgl. Ramelet. 1396 Gerars Ramelos dis Solliers, Bergen (PIERARD); 1438 Robert Ramel, Laon (MORLET). — 2. PlN Ramelot (LU). 1449 Jehan de Ramelot, Namen (J.G.). Ook PlN in Saintes (WB). 1292 Willaume de Ramelot (CACa). — 3 Een Antwerpse familie Rammeloo stamt uit Ramele (OIJ). 1165 Engelberto de Ramelo (LNT) (med. K. Roelandts).  [WFB2]
• Rammeloo: Een Antwerpse familie Rammeloo stamt uit Ramele (OIJ): 1195 Ramelo. 1165 Engelberto de Ramelo (LNT).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: